Mokymo, žinių tikrinimo ir kvalifikacijos tobulinimo GRAFIKAS

LSIS Panevėžio apskrities bendrija vykdo statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymus pagal LR Aplinkos ministerijos suderintas programas.

Kvalifikaciją tobulinusiems asmenims nustatyta tvarka išduodamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas reikalingas patvirtinti turimo kvalifikacijos atestato galiojimą.


Artimiausi mokymai planuojami 2021 metų pirmą pusmetį: kovo - balanžio mėn.

Mokymai gali būti organizuojami nuotoliniu būdu per ZOOM programą.  Informuosime pasibaigus karantinui ir įvertinus pandemijos situaciją kovo mėn. pradžioje.  


Kvalifikacijos tobulinimo mokymai statybininkams (SV) projektuotojams (PV, PDV) pagal programas  M-075-18-LSIS, M-074-18-LSIS;M-083-18-LSIS - 2021 m.  kovo mėn. 22, 23, 24 dienomis.

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai mechanikams (Spec. darbų vadovams ir projekto d. vadovams) programas M-076-18-LSIS,  M-080-19-LSIS, M-081-19- LSIS - 2021 m.  kovo mėn. 18, 23, 24 dienomis.


 

Mokymai atestatui gauti statybininkams  pagal programą E-012-17-LSIS -  2021 m. kovo mėn. 22, 23, 24 dienomis.

Mokymai atestatui gauti mechanikams pagal programą E-013-17-LSIS  2021 m.  kovo  mėn. 18, 23, 24 dienomis.

Profesinių žinių egzaminas - 2021 m. kovo mėn. 26 d.


Taip pat planuojame, jei susirinks grupė apie 10 inž., pravesti mokymus:

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai elektrikams (Spec. darbų vadovams ir projekto d. vadovams) programas M-077-18-LSIS, M-082-19-LSIS ir mokymai atestatui gauti elektrikams  pagal programą E-014-17-LSIS - 2021 m. kovo mėn. 19, 23, 24 dienomis.

Profesinių žinių egzaminas - 2021 m. kovo mėn. 26 d.

Mokymai atestatų papildymui KP (Kultūros Paveldo objektuose, apsaugos zonose ir teritorijose...) pagal programą E- 0163-17-LSIS - 2021 m. balandžio mėn. 13 d.

Profesinių žinių egzaminas atestato papildymui KP - 2021 m. balandžio mėn. 16 d.Teisinių žinių egzaminas 2021 m. balandžio mėn. 29 d. 


Detalūs grafikai:


LSIS Panevėžio apskrities bendrija organizuojamų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymų grafikas

2021 metų I pusmetis

 

Eil. Nr.

Statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigos

Kvalifikacijos tobulinimo programos žymuo

Planuojama kvalifikacijos tobulinimo mokymų  data

Žymuo

Pavadinimas

Darbo sritis (statybos darbai, projekto dalys)

1.

SV, STPV

Statinio statybos vadovas, 

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas

Statybos

(paskaitų komplektas)

M-075-18-LSIS

2021 m. kovo 22-24 d

 

 

2.

SSDV, SSDTPV

Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas,

Statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas

Mechanikos

(paskaitų komplektas)

M-076-18-LSIS

2021 m. kovo 18 d ir 23-24 d.

 

 

3.

SSDV, SSDTPV

Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas,

Statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas

Elektrotechnikos

(paskaitų komplektas)

M-077-18-LSIS

2021 m. kovo 19 d ir 23-24 d.

 

 

4.

PV,

PVPV,

PEV,

SEV

Statinio projekto vadovas,

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas,

Statinio ekspertizės vadovas,

Statinio ekspertizės vadovas

 

Paskaitų komplektas

M-074-18-LSIS

2021 m. kovo 22-24 d

5.

PDV,

PDVPV,

PDEV,

SDEV

Statinio projekto dalies vadovas,

Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas,

Statinio projekto dalies ekspertizės vadovas,

Statinio dalies ekspertizės vadovas

 

Konstrukcijų

(SK)

M-079-18-LSIS

Negalime mokyti

 

6.

PDV,

PDVPV,

PDEV

Statinio projekto dalies vadovas,

Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas,

Statinio projekto dalies ekspertizės vadovas

 

Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo (KS)

M-084-19-LSIS

Negalime mokyti

7.

PDV,

PDVPV,

PDEV,

SDEV

Statinio projekto dalies vadovas,

Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas,

Statinio projekto dalies ekspertizės vadovas,

Statinio dalies ekspertizės vadovas

Elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos),

elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, procesų valdymo ir automatizacijos (E, ER, AS, GRS, PVA )

(paskaitų komplektas)

M-082-19-LSIS

2021 m. kovo 19 d ir 23-24 d.

 

 

 

8.

PDV,

PDVPV,

PDEV,

SDEV

Statinio projekto dalies vadovas,

Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas,

Statinio projekto dalies ekspertizės vadovas,

Statinio dalies ekspertizės vadovas

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo 

(paskaitų komplektas)

M-080-19-LSIS

2021 m. kovo 18 d ir 23-24 d.

 

 

9.

PDV,

PDVPV,

PDEV,

SDEV

Statinio projekto dalies vadovas,

Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas,

Statinio projekto dalies ekspertizės vadovas,

Statinio dalies ekspertizės vadovas

Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, šilumos gamybos ir tiekimo 

(paskaitų komplektas)

M-081-19-LSIS

2021 m. kovo 18 d ir 23-24 d.

 

 

10.

PDV,

PDVPV,

PDEV,

SDEV

Statinio projekto dalies vadovas,

Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas,

Statinio projekto dalies ekspertizės vadovas,

Statinio dalies ekspertizės vadovas

Sklypo sutvarkymo (sklypo plano), susisiekimo (SP, S)

M-078-19-LSIS

Negalime mokyti

 

 

11.

PDV,

PDVPV,

PDEV,

 

Statinio projekto dalies vadovas,

Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas,

Statinio projekto dalies ekspertizės vadovas

 

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 

(SO paskaitų komplektas)

M-083-18-LSIS

2021 m. kovo 22-24 d

 

 

Dėl pandemijos mokymai gali vykti nuotoliniu būdu.

LSIS Panevėžio apskrities bendrijos  organizuojamų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų mokymų  ir egzaminų grafikas

2021 metų I pusmetis

Eil. Nr.

Statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigos

Profesinių žinių vertinimo programos žymuo

Planuojama mokymų  data

Planuojama profesinių žinių vertinimo data

Planuojama teisinių žinių vertinimo data

Žymuo

Pavadinimas

Darbo sritis (statybos darbai, projekto dalys)

1.

SV, STPV

Statinio statybos vadovas, 

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas

Statybos

E-012-17-LSIS

2021 m. kovo 22-24 d 

2021 m. kovo 26 d 

2021 m. balandžio 29 d.

 

 

 

 

 

 

2.

SSDV, SSDTPV

Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas,

Statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas

Mechanikos

E-013-17-LSIS

2021 m. kovo 18 ir 23-24 d

2021 m. kovo 26 d

2021 m. balandžio 29 d.

3.

SSDV, SSDTPV

Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas,

Statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas

Elektrotechnikos

E-014-17-LSIS

2021 m. kovo 19 ir 23-24 d

2021 m. kovo 26 d

2021 m. balandžio 29 d.

 

 

 

 

 

 

4.

Kvalifikacijos atestatų papildymas, siekiant įgyti teisę eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas, statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

E-0163-17-LSIS

2021 m. balandžio 13 d.

2021 m. balandžio 16 d.

2021 m. balandžio 29 d.

 

 

 

 

 

 

 

Dėl pandemijos mokymai gali vykti nuotoliniu būdu.


Atnaujinta 2021-01-12