Mokymo, žinių tikrinimo ir kvalifikacijos tobulinimo GRAFIKAS


LSIS Panevėžio apskrities bendrija vykdo statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų mokymus atestatui gauti ar papildyti ir kvalifikacijos tobulinimo mokymus jau turintiems atestatus, tik kas 5 metai reikia įvertinti kvalifikaciją pagal LR Aplinkos ministerijos suderintas programas.

 

Mokymai organizuojami nuotoliniu būdu per ZOOM programą. 

 

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai projektuotojams (PV, PVDV ) pagal programą  M-074-18-LSIS -2021 m. rugsėjo 16, 17, 20, 21 ir 22 d.

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai projektuotojams (PDV, PDVPV Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo ) pagal programą  M-083-18-LSIS –

2021 m. rugsėjo 20, 21 ir 22 d.

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai statybininkams (SV, TPV) pagal programas  M-075-18-LSIS,  - 2021 m. rugsėjo 20, 21 ir 22 d.

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai mechanikams (Spec. darbų vadovams ir projekto d. vadovams) programas M-076-18-LSIS, M-080-19-LSIS, M-081-19- LSIS -2021 m. rugsėjo 16, 20, 21 ir 22 d.

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai elektrikams (Spec. darbų vadovams ir projekto d. vadovams) programas M-077-18-LSIS, M-082-19-LSIS-2021 m. rugsėjo 17, 20, 21 ir 22 d.

 

Mokymai atestatui gauti ar papildyti

Mokymai atestatui gauti ar papildyti statybininkams (statybos vadovams, techninės priežiūros vadovams pagal programą E-012-17-LSIS -2021 m. rugsėjo 20, 21 ir 22 d.

Mokymai atestatui gauti ar papildyti mechanikams (spec. statybos darbų vadovams ir spec. statybos darbų techninės priežiūros vadovamspagal programą E-013-17-LSIS--2021 m. rugsėjo 16, 20, 21 ir 22 d.

Mokymai atestatui gauti ar papildyti elektrikams (spec. statybos darbų vadovams ir spec. statybos darbų techninės priežiūros vadovamspagal programą E-014-17-LSIS- 2021 m. rugsėjo 17, 20, 21 ir 22 d.

Profesinių žinių egzaminas atestatui gauti ar papildyti

2021 m. rugsėjo  24 d

Teisinių žinių egzaminas  numatomas spalio mėn.

Mokymai atestatų papildymui KP ( statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas ypatinguosiuose  ir neypatinguosiuose statiniuose esančiuose kultūros paveldo objekto (KPO) teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje) pagal programą E- 163-17-LSIS – 2021 spalio 5 d.

Profesinių žinių egzaminas atestato papildymui KP-2021 m. spalio 8 d.

Teisinių žinių egzaminas numatomas spalio mėn.

Jei  sudomino ši informacija, atsiunčiate mums el. paštubjuodzbaliene@lsispab.lt

                                                            ilona@pastatuapdaila.ltDetalūs grafikai:LSIS Panevėžio apskrities bendrija organizuojamų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymų grafikas

2021 metų II pusmetis

 

Eil. Nr.

Statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigos

Kvalifikacijos tobulinimo programos žymuo

Planuojama kvalifikacijos tobulinimo mokymų  data

Žymuo

Pavadinimas

Darbo sritis (statybos darbai, projekto dalys)

1.

SV, STPV

Statinio statybos vadovas, 

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas

Statybos

(paskaitų komplektas)

M-075-18-LSIS

2021 m. rugsėjo 20, 21, 22 d.

 

 

2.

SSDV, SSDTPV

Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas,

Statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas

Mechanikos

(paskaitų komplektas)

M-076-18-LSIS

2021 m. rugsėjo 16, 21, 22 d.

 

 

3.

SSDV, SSDTPV

Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas,

Statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas

Elektrotechnikos

(paskaitų komplektas)

M-077-18-LSIS

2021 m. rugsėjo 17, 21, 22 d.

 

 

4.

PV,

PVPV,

PEV,

SEV

Statinio projekto vadovas,

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas,

Statinio ekspertizės vadovas,

Statinio ekspertizės vadovas

 

Paskaitų komplektas

M-074-18-LSIS

2021 m. rugsėjo 16, 17, 20, 21, 22 d.

5.

PDV,

PDVPV,

PDEV,

SDEV

Statinio projekto dalies vadovas,

Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas,

Statinio projekto dalies ekspertizės vadovas,

Statinio dalies ekspertizės vadovas

 

Konstrukcijų

(SK)

M-079-18-LSIS

Negalime mokyti

 

6.

PDV,

PDVPV,

PDEV

Statinio projekto dalies vadovas,

Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas,

Statinio projekto dalies ekspertizės vadovas

 

Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo (KS)

M-084-19-LSIS

Negalime mokyti

7.

PDV,

PDVPV,

PDEV,

SDEV

Statinio projekto dalies vadovas,

Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas,

Statinio projekto dalies ekspertizės vadovas,

Statinio dalies ekspertizės vadovas

Elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos),

elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, procesų valdymo ir automatizacijos (E, ER, AS, GRS, PVA )

(paskaitų komplektas)

M-082-19-LSIS

2021 m. rugsėjo 17, 21, 22 d.

 

 

 

8.

PDV,

PDVPV,

PDEV,

SDEV

Statinio projekto dalies vadovas,

Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas,

Statinio projekto dalies ekspertizės vadovas,

Statinio dalies ekspertizės vadovas

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo 

(paskaitų komplektas)

M-080-19-LSIS

2021 m. rugsėjo 16, 21, 22 d.

 

 

9.

PDV,

PDVPV,

PDEV,

SDEV

Statinio projekto dalies vadovas,

Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas,

Statinio projekto dalies ekspertizės vadovas,

Statinio dalies ekspertizės vadovas

Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, šilumos gamybos ir tiekimo 

(paskaitų komplektas)

M-081-19-LSIS

2021 m. rugsėjo 16, 21, 22 d.

 

 

10.

PDV,

PDVPV,

PDEV,

SDEV

Statinio projekto dalies vadovas,

Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas,

Statinio projekto dalies ekspertizės vadovas,

Statinio dalies ekspertizės vadovas

Sklypo sutvarkymo (sklypo plano), susisiekimo (SP, S)

M-078-19-LSIS

Negalime mokyti

 

 

11.

PDV,

PDVPV,

PDEV,

 

Statinio projekto dalies vadovas,

Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas,

Statinio projekto dalies ekspertizės vadovas

 

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 

(SO paskaitų komplektas)

M-083-18-LSIS

2021 m. rugsėjo 20, 21, 22 d. 

 

Dėl pandemijos mokymai gali vykti nuotoliniu būdu.

LSIS Panevėžio apskrities bendrijos  organizuojamų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų mokymų  ir egzaminų grafikas

2021 metų II pusmetis

Eil. Nr.

Statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigos

Profesinių žinių vertinimo programos žymuo

Planuojama mokymų  data

Planuojama profesinių žinių vertinimo data

Planuojama teisinių žinių vertinimo data


 

Žymuo

Pavadinimas

Darbo sritis (statybos darbai, projekto dalys)

1.

SV, STPV

Statinio statybos vadovas, 

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas

Statybos

E-012-17-LSIS

2021 m. rugsėjo 20,21,22 d. 

2021 m. rugsėjo 24  d. 

2021 m. spalio mėn. 

 

 

 

 

 

 

2.

SSDV, SSDTPV

Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas,

Statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas

Mechanikos

E-013-17-LSIS

2021 m. rugsėjo 16 ir 21-22 d

2021 m. rugsėjo 24 d. 

2021 m. spalio mėn

3.

SSDV, SSDTPV

Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas,

Statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas

Elektrotechnikos

E-014-17-LSIS

2021 m. rugsėjo 17 ir 21-22 d

2021 m. rugsėjo 24 d.

2021 m. spalio mėn.  

 

 

 

 

 

 

4.

Kvalifikacijos atestatų papildymas, siekiant įgyti teisę eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas, statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

E-0163-17-LSIS

2021 m. spalio 5 d.

2021 m. spalio 8  d.

2021 m. spalio mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl pandemijos mokymai vyks nuotoliniu būdu.


Atnaujinta 2021-06-14