Mokymo, žinių tikrinimo ir kvalifikacijos tobulinimo grafikas

DĖMESIO!

Mokymai vyks mėnesiu anksčiau - rugsėjo  mėn., nei buvo skelbta.LSIS Panevėžio apskrities bendrija vykdo statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymus pagal LR Aplinkos ministerijos suderintas programas.

Kvalifikaciją tobulinusiems asmenims nustatyta tvarka išduodamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas reikalingas patvirtinti turimo kvalifikacijos atestato galiojimą.Planuojami mokymymai II pusmetyje: rugsėjo mėn.


 GRAFIKAS  


Kvalifikacijos tobulinimo mokymai elektrikams 2020 m. rugsėjo - 3; 8 ir 9 d. pagal programas M-077-18-LSIS, M-082-19-LSIS

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai statybininkams (SV) 2020 m. rugsėjo -7, 8, 9 d. pagal programas M-074-18-LSIS; M-075-18-LSIS, M-083-18-LSIS

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai mechanikams 14 val. ( tik atskiros paskaitos) spalio -8,9 d. pagal programas M-076-18-LSIS,  M-080-19-LSIS, M-081-19-LSIS

 

Mokymai atestatui gauti elektrikams 2020 m. rugsėjo 3; 8 ir 9 d. pagal programą E-014-17-LSIS


Profesinių žinių egzaminas 2020 m. rugsėjo 11 d.

 

Mokymai atestatui gauti statybininkams 2020 m. rugsėjo 7, 8, 9 d. pagal programą E-012-17-LSI

Profesinių žinių egzaminas 2020 m. rugsėjo 11 d.

 

Mokymai atestatų papildymui KP (Kultūros Paveldo objektuose, apsaugos zonose ir teritorijose...) 2020 m. rugsėjo16 d. pagal programą E- 0163-17-LSIS

Profesinių žinių egzaminas 2020 m. rugsėjo 18 d.

 

Teisinių žinių egzaminas 2020 m. rugsėjo 29 d. 


.

Atnaujinta 2020-08-03