Informacija


 
*Artimiausi mokymai ir kvalifikacijos tobulinimo kursai  vyks 2021 m.  kovo ir balanžio mėn.  
Jau numatytas mokymų laikas ir patalpinti detalūs grafikai su aprašymu: Mokymo, žinių tikrinimo ir kvalifikacijos tobulinimo grafikas


LSIS Panevėžio apskrities bendrija organizuoja mokymus ir žinių patikrinimą atestaui papildyti statybos technininės veiklos pagrindinių sričių vadovams eiti pareigas statiniuose esančiuose KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Arimiausi mokymai 2021 m. balandžio mėn.  14 d. 
Atnaujinta 2021-01-12

*Liepos mėn. 2020 m. liepos mėn. įvyko visuotinis LSIS Panevėžio apskrities bendrijos narių susirinkimas. Naujiems nariams įteikti nario pažymėjimai. Išrinktas naujas, vietoje atsistatydinusio Liongino Sakalausko, Tarybos narys - Jaunius Kavaliauskas.
Po susirinkimo bendrijos nariai išvyko ekskursijai į  Kauno statybos objektus: Sporto Halės rekonstrukcija, Ledo arenos ir Kleboniškio tilto per Nerį statyba.
Atnaujinta 2020-10-29

*Gegužės mėn. 2019 m. įvyko visuotinis LSIS Panevėžio apskrities bendrijos narių susirinkimas. Naujiems nariams įteikti nario pažymėjimai. Išrinktas dar vienas Tarybos narys - Mindaugas Ščevinskas.
Po susirinkimo bendrijos nariai išvyko ekskursijai į Kėdainius ir Kauno kogeneracinės jėgainės statybą.
Atnaujinta 2019 05 27 *Lietuvos inžinierių sąjungos  Panevėžio apskrities bendrija (LSIS PAB) - tai naujas buvusio Panevėžio apskrities statybos inžinierių klubo  (PASIK) pavadinimas. Pavadinimas pakeistas siekiant suvienodinti visų LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS narių t.y. regioninių bendrijų pavadinimus.
 2018-06-26


* 2017 m. gruodžio mėn. 14 d. įvyko LSIS Panevėžio apskrities statybos inžinierių klubo visuotinis susirinkimas.
Visuotinio susirinkimo metu  išrinkta nauja klubo Taryba. Lionginui Sakalauskui atsistatydinus  iš klubo pirmininko pareigų (ryšium su išėjimu į pensiją), naujuoju pirmininku išrinktas Vidas Šlivinskas. 
2018-01-08.

Comments