Informacija

*Asmens duomenų apsauga.
 
*Artimiausi mokymai ir kvalifikacijos tobulinimo kursai  vyks 2020 m. spalio mėn.  


LSIS Panevėžio apskrities bendrija organizuoja mokymus ir žinių patikrinimą atestaui papildyti statybos technininės veiklos pagrindinių sričių vadovams eiti pareigas statiniuose esančiuose KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Arimiausi mokymai spalio mėn.
Atnaujinta 2020-06-16

* Gegužės mėn. įvyko visuotinis LSIS Panevėžio apskrities bendrijos narių susirinkimas. Naujiems nariams įteikti nario pažymėjimai. Išrinktas dar vienas tarybos narys - Mindaugas Ščevinskas.
Po susirinkimo bendrijos nariai išvyko ekskursijai į Kėdainius ir Kauno kogeneracinės jėgainės statybą.
Atnaujinta 2019 05 27 *Lietuvos inžinierių sąjungos  Panevėžio apskrities bendrija (LSIS PAB) - tai naujas buvusio Panevėžio apskrities statybos inžinierių klubo  (PASIK) pavadinimas. Pavadinimas pakeistas siekiant suvienodinti visų LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS narių t.y. regioninių bendrijų pavadinimus.
 2018-06-26


* 2017 m. gruodžio mėn. 14 d. įvyko LSIS Panevėžio apskrities statybos inžinierių klubo visuotinis susirinkimas.
Visuotinio susirinkimo metu  išrinkta nauja klubo Taryba. Lionginui Sakalauskui atsistatydinus  iš klubo pirmininko pareigų (ryšium su išėjimu į pensiją), naujuoju pirmininku išrinktas Vidas Šlivinskas. 
2018-01-08.

Comments