Pagrindinis‎ > ‎

Apie mus

LIETUVOS STATYBOS  INŽINIERIŲ  SĄJUNGOS PANEVĖŽIO APSKRITIES BENDRIJA  - LSIS PAB - tai naujas buvusio Panevėžio apskrities statybos inžinierių klubo (PASIK) pavadinimas.  Pavadinimas pakeistas 2018 m. birželio mėnesį.   PASIK įkurtas 1997 m. birželio mėn. 13 d. Valstybės įmonės registrų centre įregistruotas 1997 – 06 – 30d.
LSIS PAB teisinė forma – visuomeninė organizacija (asociacija). 
 Buveinė yra AB „Panevėžio statybos trestas“ patalpose P. Puzino g. 1, Panevėžys, LT–35173

 

LSIS PAB veiklos tikslai yra:
  • Ginti savo narių profesinius, ekonominius ir darbo interesus
  • Skatinti statybos inžinierius tobulinti savo profesionalumą
  • Plėtoti profesinę veiklą ir estetines pažiūras
  • Skleisti statybų technines ir organizacines naujoves
  • Atstovauti nepriklausomai nuomonei techniniais ir juridiniais statybų klausimais
 Mūsų priemonės tikslams įgyvendinti:
  • Teikti pasiūlymus Lietuvos statybos inžinierių sąjungai
  • Organizuoti su statybomis susijusiais klausimais kursus. Paskaitas, diskusijas, pasitarimus
  • Rengti savo nariams dalykines išvykas respublikoje ir užsienyje
  • Skatinti statybos inžinierių kūrybinę veiklą

Aplinkos ministerijos pavedimu statybos specialistams, norintiems įgyti ypatingų statinių statybos vadovų, specialiųjų statybos darbų vadovų ir statybos techninės priežiūros vadovų kvalifikacijos atestatus, organizuoja specialistų apmokymo kursus ir tikrina profesines žinias; norintiems pratęsti turimus kvalifikacijos atestatus, organizuoja kvalifikacijos tobulinimo kursus. Visos priemonės pravedamos lietuvių kalba.