Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Panevėžio apskrities bendrijos (LSIS PAB) narių susirinkime įteikti nauji nario pažymėjimai, Nr 1 įteiktas nusipelniusiam statybos inžinieriui Lionginui Sakalauskui. Išrinkome dar vieną LSIS PAB tarybos narį Mindaugą Ščevinską. Aplankėme Kėdainių senamiestį ir Lifosos fosfogipso kalnus. Dėkojame kėdainiškiams Egidijui Kriščiūnui ir Vytautui Kundrotui už pravestas ekskursijas. Susipažinome su PST statoma "Fortum" Kauno kogeneracine elektrine. Ačiū PST projekto vadovei Agnei Miliūtei ir "Fortum" technikos direktoriui Klaudijui Žilinskui už galimybę statybos inžinieriams susipažinti unikalia statyba.